MASTERTOP 430

₺ 29.50

Modifiye Polimer, Mineral ve Korund Agrega ve Özel Çimento

Fiyat
₺ 25.00 + KDV
Stok sayısı
1000

Paylaş

Özellikler

Dozaj 0,05-0,20 kg/m2
Ambalaj 5 KG BİDON

Ürün Açıklaması

MasterTop 430, çimento esaslı, mineral ve korund agregalı, ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.
 

MasterTop 430, zeminin orta ve ağır trafiğe maruz olduğu uygulamalarda, kalıcılık sağlamak için ve tozumayan yüzeylere gerek duyulan hallerde kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Bütün beton yüzeylerin performansını geliştirecek ve artıracaktır.
 • Atölyelerde,
 • Enerji istasyonlarında,
 • Garajlarda,
 • Otoparklarda,
 • Depolarda,
 • Yükleme rampalarında,
 • Fabrikalarda,
 • Tersanelerde,
 • Uçak hangarlarında,
 • Oto yıkama yerlerinde,
 • Helikopter pistlerinde kullanılır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey sertleştirici uygulanacak beton veya şap dizaynı, ortam yüklerine ve zemin şartlarına göre projelendirilmelidir. Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton veya şapın aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama ile servis yükleri altında, şap betonunda oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine aynen yansıyacaktır. MasterTop 430 yüzey sertleştiricileri aşağıda belirtilen durumlara göre projelendirilerek uygulanmalıdır.
1. Toprağa oturan beton veya şap üzerine,
2. Taşıyıcı BA döşemeye oturan,
a. Yüzer şap üzerine
b. Monolitik şap üzerine
Yüzey Hazırlığı
Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek MasterTop 430 zemin sertleştirici uygulanacaksa, beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer veya monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, gerekli yerlerde çeşitli yöntemler ile pürüzlendirilerek,çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalması engellenmelidir. Uygulama, doygun beton yüzey üzerine yapılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce projeye göre planlama yapılarak, anolar kare şeklinde teşkil edilmeli, çatlak kontrol derzleri belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır. Eğer anolar teşkil edilirken kutu profiller kullanılacaksa, sabitlemede kullanılan harç, şap dökülürken sökülmelidir. Şap betonu dökülürken, mevcut duvar ve kolonlardan, yaklaşık 1 cm kalınlığında ekstrüde plakalar kullanılarak ayrılmalı ve şap betonunun çalışmasına izin verecek bir boşluk yaratılmalıdır. Bu sayede şapın çatlamadan serbestçe genleşip büzülmesine imkan verilir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra bırakılan boşluklar MasterSeal CR 125, MasterSeal CR 170/171 veya MasterSeal NP 474 serisi uygun mastikler ile doldurulmalıdır. Şap betonunun kenarlarının düzgün çıkması için ano kalıpları her uygulamadan önce temizlenmeli ve MasterFinish 235 J kalıp ayırıcı kullanılmalıdır. Şap betonu dökülürken kullanılan ano kalıpları, dizayn edilen şap yüksekliğinde olmalıdır.Kullanılacak kalıpların, lamba zıvanalı bir yapıyasahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek ayrılmasını engelleyecektir.Anolar arasında geçiş demirleri kullanılması,şap betonunun boyuna hareket etmesini engelleyeceğinden, kullanılacak mastik üzerine kesme kuvvetleri oluşturmayacak ve bu durum mastik ömrünü uzatacaktır.